Skip to main content

Jobtech Medlemsmanifest

Optagelse & Exit fra Jobtech

I Jobtech arbejder vi for at skabe åbenhed i markedet for digitalisering omkring beskæftigelsesindsatsen.

Åbenhed er vores mission og betyder, at vi som leverandører forpligter os til at give vores kunder bedre muligheder for at købe og udvikle funktionalitet på tværs af leverandører. Vi mener, at åbenheden skaber grundlaget for, at små og store leverandører bidrager i økosystemet med det, de er bedst til, og dermed giver kunderne den bedste funktionalitet på markedet til enhver tid til en fair pris.

Det er vigtigt for os, at leverandørerne har en god forretningsmoral og -etik; hvor man taler pænt om hinanden og åbner døren for integrationer til hinandens produkter, såfremt kunderne ønsker dette. Dette skal ske på rimelige forretningsvilkår, som ikke de facto udelukker andre leverandører fra at indgå i økosystemet.

Alle leverandører respekter, at man både samarbejder om fælles projekter hos kunderne og samtidigt er konkurrenter på funktionalitet. Konkurrence i økosystemet må ikke begrænses, da det vil være skadeligt for kunderne og modarbejder åbenhedsagendaen.
Vi optager leverandører i Jobtech, som aktivt erklærer og har bevist at vil arbejde for ovenstående principper og forbeholder os retten til at ekskludere leverandører, som omvendt forbryder sig mod ovenstående.

Som medlem forpligtiger man sig til aktivt at deltage i 4 årlige møder og proaktivt italesætte JobTech blandt kunder.

Ansøgere optages 6. mdr. fra ansøgning, hvor de overfor Jobtech leverandørerne og offentligt for markedet begrunder ansøgningen med, hvordan de vil arbejde for ovenstående principper. Optagelse sker ved enstemmighed blandt medlemmerne.

Eksklusion fra Jobtech kræver en afstemning blandt de eksisterende leverandører i Jobtech. Det kræver en indstilling fra minimum to leverandører og kræver et flertal blandt alle øvrige leverandører for eksklusion.