Skip to main content

Med brugeren i centrum

Om JobTech

JobTech er et netværk af virksomheder, der specialiserer sig indenfor forskellige nicher af beskæftigelsesteknologi og udvikler digitale løsninger til at understøtte beskæftigelsesområdet.

Virksomhederne er bundet af et ønske om at fremtidsudvikle beskæftigelsesindsatsen gennem åbenhed og samarbejde. Alle følger derfor en strategi om at åbne deres platform og arbejde tæt sammen om at udvikle og levere mere brugerorienterede og effektfulde sammenhængende digitale løsninger til fordel for borgere, virksomheder, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.

Målet er at give mere tillid og spillerum til borgere, virksomheder, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner for at realisere beskæftigelsespolitikkens formål – nemlig at sikre virksomhederne arbejdskraft og forebygge langvarig offentlig forsørgelse. I JobTech vil vi gøre det ved at skabe en digital ramme for fremtidens beskæftigelsesindsats og understøtte tankerne om et Virtuelt Jobunivers, der er opbygget af digitale tilbud og værktøjer, som kan skræddersyes til den enkelte.

Målsætninger for JobTech

I JobTech har vi alle et brændende ønske om at løse de udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen står overfor i dag og i fremtiden. Vi tror på, at større åbenhed og samarbejde mellem teknologileverandører er nøglen til bedre og mere sammenhængende digitale løsninger. Vi vil i samlet flok tage dialogen om, hvordan vi gennem samarbejde kan skabe de bedste end-to-end kunderejser og digitale løsninger, der løser udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen.

I JobTech har vi tre ledestjerner som guide for samarbejdet. De skal sikre ambitionen om at skabe sammenhængende, innovative løsninger, der er designet til at begejstre kunderne:

Løsninger med brugerne i centrum

Vi udvikler digitale løsninger, som starter og slutter med brugerne. Ved at centrere vores fokus på end-to-end brugerrejser sikrer vi, at vores digitale løsninger skaber bedre arbejdsgange for brugerne og de har en oplevelse af at arbejde i ét system.

Åben, tilgængelig og sammenhængende teknologi

Vi skaber en åben platform og gør teknologi mere sammenhængende og tilgængelig. Ved at åbne snitfladerne til vores it-løsninger, integrere dem og lade data flyde på tværs sikrer vi en mere sammenhængende digital understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, hvor brugerne kan arbejde mere smidigt og jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner kan sammensætte præcis de løsninger, der matcher deres behov.

Hurtigere, bedre og større produktinnovation

Vi samarbejder om at udvikle innovative digitale løsninger, der matcher brugernes behov. Ved at bringe summen af vores erfaringer og nichekompetencer på beskæftigelsesområdet i spil bliver vi i stand til at produktudvikle mere, bedre og hurtigere end hvis hver teknologileverandør skulle udvikle alt selv.  Det giver os mulighed for hurtigere at identificere nye markedsbehov samt teste og udvikle sammenhængende løsninger, der løser specifikke behov.

Se JobTech Medlemsmanifest