Leverandørplatformen

En løsning, der kan understøtte ordrestyring, afrapportering og fakturering for leverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.

Leverandørplatformen

Edora lancerer sammen med Københavns Kommune en helt ny platform ved navn Leverandørplatformen. Platformen integrerer kommunens økonomi- og fagsystem med den fællesoffentlige infrastruktur og giver styring af ordre, afrapportering og fakturering. Leverandørerne får en portal, hvor de løbende kan rapportere leverede mængder, progression og udbytte for den enkelte borger.

Kontraktstyring:
Forvaltningen indtaster leverandørrammekontrakter i platformen med priser, afregningsmetoder (pr. time, dag, konsultation, forløb mv.) samt hvordan og hvor ofte leverandøren skal
afrapportere via leverandørrapporter.

Ordre- og faktureringsmodul:
Jobcentrene kan bestille ydelser, aftale priser og mængder ved leverandørerne og løbende monitorere på, at ydelserne leveres. Løsningen danner automatisk fakturagrundlaget, så leverandørerne kan afregne jobcentret.

Kommunikationsmodul:
Forvaltningen og leverandørerne kan let og sikkert kommunikere og udveksle dokumenter med hinanden omkring borgerne. Det er altså slut med manuelle e-mails og udokumenterede aftaler.

Rapportering og fraværsregistrering:
Leverandørerne registrer løbende fremmøde, udbytte, progression og
status i form af leverandørrapporter for den enkelte borger, og de sendes til godkendelse hos forvaltningen. Først når en leverandørrapport er godkendt, kan denne indgå i et fakturagrundlag.

Virksomheds- og Leverandørplatformen hjælper jer med:

Leverandørstyring – Brugervenlig, smidige og automatiserede arbejdsgange.
Lettere samarbejdet – Frigør ressourcer til kerneopgaven ved sikker kommunikation mellem IT-systemer.
Compliance – Compliance i forhold til GDPR med sikker og journaliseret kommunikation
Ledelsesinformation – Ledelsesinformation, økonomisk styring og overblik