UVvej er et administrativt vejledningssystem til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der gør hverdagen nemmere og hjælper med at fokusere kerneydelsen til de unge.

Kerneydelsen er rådgivning

Uddannelsessektoren har brug for digitale løsninger, der kan hjælpe med at levere de ønskede resultater – uden at de administrative opgaver fjerner fokus fra den menneskelige kerneydelse.

Det gælder eksempelvis uddannelsesvejlederne, der skal overholde lovpligtige krav om dokumentation og effektmåling, men som samtidig skal yde de unge den rigtige hjælp, så de kommer godt videre i uddannelsessystemet.

Masser af funktionalitet

UVvej er et administrativt vejledningssystem, der gør det muligt at levere kompetent grundskolevejledning og ungevejledning. Nemt, smidigt og i overskuelige brugergrænseflader.

Med UVvej er alle informationer samlet ét sted. Løsningen indeholder gode statistikværktøjer og integrationsmuligheder til eksterne systemer såsom EASY-A, Lectio, Ludus, tilbagemelding.dk, KMDElev, TEA og TEA Privat, til eksterne platforme såsom MinUddannelse og til eksterne databaser såsom Statens Ungedatabase.

UVvej indeholder derudover et indbygget praktikmodul (UVpraktik) til erhvervspraktikformidling, et adviseringsmodul til hastesager samt et administrationsmodul til ungdomsuddannelser, skoler og UU, der understøtter den koordinerede brobygningsindsats for landets udskolingselever.

Fordele med UVvej

  • Smidige sagsgange og stort overblik med integration til en række eksterne systemer, platforme og databaser. Ex til læringsplatformen MinUddannelse, som har særligt fokus på den fælles indsats rettet mod ikke-uddannelsesparate elever
  • Automatisk opsamling af lovpligtig dokumentation og mulighed for effektmåling
  • Indbygget praktikmodul (UVpraktik) til erhvervspraktikformidling af elever i og uden for grundskolen