KMD Momentum er en jobcenterløsning, der understøtter alle facetter af et jobcenters arbejde, både i forhold til sagsbehandling over for borgere og i samarbejdet med virksomheder.

Jobcenterløsning udviklet til jeres behov

Det skal være så enkelt som muligt for jer at leve op til kravet om en resultatstyret indsats. Samtidig skal jeres digitale jobcenterløsning være så robust og agil, at den kan forudse og understøtte jeres kommende behov. Derfor har mere end 20 kommuner og deres medarbejdere været med til at udvikle KMD Momentum. Brugerne har talt, og det har givet en løsning med et klart fokus på at skabe resultater for jer og for de ledige.

Fuld effekt af jobcentrets arbejde

KMD Momentums primære formål er at give jobcentret de bedste vilkår for en målrettet beskæftigelsesindsats. En indsats der drejer sig om borgeren. KMD Momentum understøtter effektivt, at ledige hurtigt kommer tilbage i job. Det gøres bl.a. gennem udvikling af den enkeltes kompetencer, hvor progressionen løbende måles, og hvor målet om at få ledige hurtigt i job understøttes. Sagsbehandleren får sine arbejdsgange optimeret og forenklet i KMD Momentum, og samtidig styrkes kommunikationen og samarbejdet både internt i kommunen og eksternt til virksomheder og borgere.

Målstyret beskæftigelsesindsats via intelligent data

Hvad skal der til for at bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet og et job? Det kan KMD Momentum fortælle ved at bruge data intelligent. For eksempel får jobcentermedarbejderen indsigt i behovet hos den enkelte virksomhed, og kan koble dette op med ressourcer hos den ledige. Dette giver et godt jobmatch. Løsningen giver også mulighed for at sammenligne profiler, så den ansatte hos jobcentret bedre kan vurdere hvilke karriereveje, det kan være relevant for forskellige typer af kandidater at følge. Automatisering hjælper til at fjerne og forenkle mange af de arbejdsopgaver, som typisk kan være tunge og tidskrævende at løfte.

Målrettet og ensartet sagsbehandling

I udviklingen af KMD Momentum har vi fokuseret på, hvilke opgaver brugerne skal løse, hvilken lovgivning de skal følge, og hvordan løsningen bedst kan støtte deres faglighed. For medarbejderne er KMD Momentum en sikker guide til korrekt og ensartet sagsbehandling. Et godt overblik og gode genveje flytter deres fokus fra dokumentation til faglighed. Arbejdsdagen kan starte i sagsbehandlerens cockpit, der giver overblik over dagens opgaver og frister. Herudover er der nemt overblik over den enkelte borgers plan, samtaler og aktiviteter, hvor der kun er et enkelt klik til næste handling. Både jobcenterleder og sagsbehandler får sit eget cockpit baseret på aktuelle data og statistikker. Det giver indblik i både indsats og effekter – også for de borgere, der ikke umiddelbart er tæt på arbejdsmarkedet.