Nova Link

Med KMD Nova Link kan din kommune skabe en ny praksis for tværfagligt samarbejde om de borgerforløb, hvor der er behov for en fælles kordineret indsats. I får et stærkt og nemt samarbejde – med effektivt flow, stærk fælles bevidsthed og klar ansvarsfordeling.

Fælles arbejdsrum

KMD Nova Link er et fælles samarbejdsrum, hvor relevante fagpersoner kan se data fra andre fagsystemer for at holde sig opdateret om borgerens forløb.
Det giver jer mulighed for at skabe mere effektive arbejdsgange på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- & sundhed- og børn- & familieområdet.

Styrket borgerinddragelse

KMD Nova Link styrker samarbejdet mellem borgeren og kommunen, da borgeren får mulighed for selv at tage aktiv del i eget forløb.
Det giver borgeren værdi, fordi borgeren oplever en mere samlet løsning og en følelse af selv at være en del af den.

Digitale nøgler til tværfagligt samarbejde og koordinering

KMD Nova Link har lavet 4 digitale nøgler til at høste flere potentialer i jeres tværfaglige samarbejde og koordinering i borgerforløb med behov for en koordineret indsats. Nøglerne er lavet så fleksible, at de kan passe ind i den enkelte kommunes praksis og eksisterende arbejdsgange. Det vil sige, at I kan vælge at tage nøglerne i brug enkeltvis eller dem alle sammen på én gang.