Soft Skill CV

Med en Praice Profil får du indblik i dine personlige styrker, som du og dit netværk ser dem. Den viden kan du bruge til at stå stærkere i en jobsøgningsproces.  

Værktøjer til borgeren

De selvhjulpne borgere kan via Jobcenterets hjemmeside få adgang til nedenstående værktøjer. Jobcenteret kan også selv hjælpe borgeren i gang.

1. Soft Skill CV
Det traditionelle kompentence CV beskriver borgerens erfaring, mens borgerens Soft Skill CV beskriver personen. Man har endda mulighed for at få hjælp fra sit netværk til at nuancere det. Soft Skill CV’et er et vigtigt supplement, som hjælper til at skille sig ud i bunken. Soft Skill CV’et er psykologisk velfunderet og dannes automatisk på baggrund af en 5 minutters spørgeramme og eventuel feedback fra netværket. Alt kører laves digitalt fra pc eller mobil.

2. Hjælp til jobsamtalen
Har man først lavet sin Praice profil er det også muligt, at kunne forberede sig på jobsamtalen. Ligesom Soft Skill CV’et dannes der en guide til interviewet baseret på eget og eventuelt netværkets feedback.

Værktøjer til virksomhedsservice

1. Soft Skill CV
Som en del af arbejdet med at få borgeren i job, kan man bede dem lave et Soft Skill CV. Dette kan downloades og præsenteres for en potentiel arbejdsgiver i supplement til Jobnet CV. Det er en visuelt lækker 1-sides præsentation af borgeren.

Integrationer

Praice er integreret til WFP, så borgeren automatisk kan få adgang til værktøjet når der bookes en samtale. Jobsamtale og Jobmatch rapport vil kunne hentes af den pågældende sagsbehandler eller virksomhedskonsulent når profilen er udfyldt.

Praice er også integreret til Candeno, så en borger kan udfylde både sit traditionelle CV og Soft Skill CV i samme system, hvis det er tilkøbt.